Змінилась процедура отримання дозволу на викиди для новостворених об’єктів

Проблема з’явилась з набуттям чинності Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» №3038-VI. З метою спрощення та оптимізації провадження діяльності у сфері будівництва було внесено зміни до низки законодавчих актів, які, зокрема, суттєво змінили порядок погодження проектної документації та проведення відповідних експертиз проектної документації. Відповідні зміни торкнулись Закону України «Про екологічну експертизу» тому відтепер проведення експертизи проектів будівництва регулюється та здійснюється, виключно, згідно із статтею 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Натомість пункт 1.7 «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців» передбачав можливість отримання дозволу на новостворені стаціонарні джерела тільки за наявності проектної документації, яка має позитивний висновок комплексної державної експертизи або, принаймні, позитивні висновки державної санітарно-гігієнічної та державної екологічної експертиз, що створювало правову колізію та грунт для зловживань з боку Департаментів екології та природних ресурсів.

Тепер же, для новостворених об’єктів розробляється та погоджується проектна документація за загальною процедурою відповідно до Інструкції, яка передбачає порядок затвердження граничнодопустимих викидів незалежно від наявності попередніх висновків, що всім суттєво спрощує життя.

-------------------------------------

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ 

ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
ПОВІДОМЛЯЄ:
 
Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва було прийнято рішення 04.04.2014 № 27 «Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», щодо внесення змін до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006 № 108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців», в частині вилучення положень, які передбачають необхідність подання висновку комплексної державної експертизи, висновків державної санітарно-гігієнічної та державної екологічної експертиз.
 
Відповідно до частини першої статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.
 
Виходячи зі змісту повноважень Держпідприємництва, регламентованих частиною шостою статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що дію вищевказаних положень наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006 № 108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців» зупинено з 05 червня 2014 року. 
 
Джерело: "Урядовий кур’єр" 
http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/derzhavna-sluzhba-ukrayini-z-pitan-25-07-14/
Повернутись