В Україні з’явиться новий дозвіл для підприємств - на початок діяльності.

18.12.2017 року відбудеться введення в дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», відповідно до якого в Україні з’явиться нова процедура прийняття рішень на провадження господарської діяльності.

Відтепер будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідація (демонтаж) виробничих та промислових об’єктів, може здійснювались тільки на підставі позитивного рішення на провадження діяльності.

Новизна цього закону полягає в тому, що таке позитивне рішення повинно бути отримано попередньо перед будь-якими проектними та/або будівельними роботами і, навіть, передувати техніко-економічному обґрунтуванню. 

Власне, сама оцінка впливу на довкілля мало чим відрізняється від існуючої оцінки впливу на навколишнє середовище, але, окрім, зміни стадії її розробки та експертизи, нова процедура передбачає більш детальне вивчення всіх альтернативних варіантів провадження діяльності, широке залучення громадськості на етапі розробки проектної документації та обов’язкові громадські слухання із набагато вищим статусом їх результатів.

Закон містить дві категорії видів планової діяльності, які в залежності від впливу на довкілля потребують експертизи Звіту по оцінці впливу на довкілля в Департаментах екології та природних ресурсів обласних адміністрацій та/або Міністерстві екології та природних ресурсів.

Закон відрізняє досить детально описана повна процедура, чітке визначення всіх учасників та зацікавлених сторін, а також порядок її виконання та терміни. Разом з тим,  необхідно відмітити, що це скоріше необхідність, ніж просто перевага конкретно цього закону, так як процедура виглядає непростою, якщо не сказати обтяжливою для суб’єктів господарювання і може тривати до 6 місяців і більше.

Хоча цей позитивний висновок формально буде називатися «рішенням про провадження планованої діяльності» по суті він буде базуватися на ухваленні висновку з оцінки впливу на довкілля, який, в свою чергу, буде прийматись обов’язково з урахуванням думки громадськості. Необхідно відмітити, що позитивне рішення з оцінки впливу на довкілляможе бути підставою для отримання документів дозвільного характеру, а недотримання його умов та вимог, може тягнути за собою призупинку такої діяльності.

Таким чином, плануючи після 18 грудня 2017 року будівництво чи розширення виробництва, суб’єкти господарювання повинні враховувати, що можуть зіткнутись з необхідністю проходження нової процедури погодження та  отримання позитивного рішення згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Повернутись