Екологічне проектування

* Екологічна експертиза

* Дозвіл на викиди  (викиди в атмосферу).

 • Інвентаризація викидів заб руднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
 • Розробка документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин  в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності.
 • Всі роботи виконуються «під ключ»: оголошення в ЗМІ, отримання необхідних довідок, супроводження документації та захист технічних рішень, оформлення погодження в органах Міністерства охорони здоров’я та дозволу в органах Міністерства охорони навколишнього природного середовища.

Дозвіл на спецводокористування (скиди у водні об’єкти, користування водою з криниць, свердловин та поверхневих водойм)

* В сфері поводження з відходами (декларація та дозвіл)

 • Проведення розрахунку показника загального утворення відходів (Пзув).
 • Підготовка та оформлення декларації про відходи та дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.
 • Проведення комплекс у разових організаційно-технічних заходів з виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення, а також виявлення і обстеження місць утворення відходів і об'єктів поводження з ними (інвентаризація відходів).
 • Розробка та оформлення  технічн их паспортів відходів, паспортів місць видалення відходів, паспортів місця тимчасового зберігання промислових відходів на підприємстві.
 • Розробка та оформлення реєстрових карт об’єктів утворення оброблення та утилізації відходів.
 • Надання консультацій щодо змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються поводження з відходами.

* Різне:

 • Постановка на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря.
 • Зменшення та обґрунтування розмірів санітарно-захисних зон.