Дозвіл на викиди в атмосферу

дозвіл на викиди в атмосферу

На жаль, сучасна індустрія не може обійтися без димлячих труб, а шахти без викидів метану. Навіть тваринницькі ферми забруднюють повітря газами біологічного походження. За обсягами викидів парникових газів Україна входить в першу десятку країн, що підписали Кіотський протокол. Можливо, це плата за цивілізацію. У свою чергу, платою цих підприємств за забруднення є щорічний збір за викиди в атмосферу. Він стягується в обов'язковому порядку і залежить від обсягів і джерел отруйного смогу, пилу і газу. Ще одним відповідальним обов'язком таких підприємств є отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами.

Якщо організація не має такого документу чи експлуатує джерела, які в ньому не обумовлені - це може призвести до чималих штрафів, призупинки діяльності, а іноді і до порушення кримінальних справ. Наприклад, в 2009 р. Донецька шахта була оштрафована за те, що в неї був відсутній дозвіл на викиди в атмосферу, на суму 4,7 млн. грн. Крім цього, в України є досить багато прецедентів припинення діяльності підприємств, що, в свою чергу, веде до великих збитків. Показовою є ситуація із сірниковою фабрикою м. Рівне, яка зазнала чималої шкоди у зв'язку з припиненням діяльності. Таких прикрих прикладів безліч. Втім, сьогодні, більшість керівників прекрасно розуміють, що краще вчасно оформити дозвіл на викиди, ніж у випадку перевірки платити величезні штрафи і бігати по судах.

Якщо говорити спрощено, процедура отримання дозволу складається з двох етапів: розробки проектної документації та її узгодження у відповідних державних органах. У свою чергу розробка проектної документації теж складається з кількох етапів, основні з них: інвентаризація викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами та обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Від якості виконання інвентаризації залежить повнота врахування джерел викидів, а також коректність оцінки якісного та кількісного складу викидів. Цьому варто приділити особливу увагу і довірити цю роботу фахівцям з глибоким розумінням технологічного процесу та оснащених екологічною вимірювальною лабораторією, так як у випадку перевірки екологічної інспекцією будь-які відхилення фактичних показників викидів від зафіксованих в дозвільній документації можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

Суть документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів зводиться до грамотної оцінки відповідності фактичних викидів підприємства національному законодавству, а також, у разі необхідності, розробці заходів щодо зниження викидів. Від компетентності розробника залежить багато чого, адже найчастіше такі заходи - це додаткові капіталовкладення, але вони можуть бути ефективними і, навіть, самоокупними.

Але оформлений пакет документів - це ще не дозвіл на викид, їх необхідно узгодити в органах міністерства охорони здоров'я і охорони навколишнього природного середовища, враховуючи існуючий бюрократичний апарат, це може затягнуться на невизначений час. Ми це розуміємо, тому завжди беремо процедуру погодження на себе, враховуючи оплату й одержання необхідних погоджень, довідок, оголошення в ЗМІ і т.п. дозволяючи клієнтові займатися своєю справою.

Великий досвід роботи в цьому напрямку і високий професіоналізм працівників, а також індивідуальний підхід забезпечують успішне співробітництво і завжди позитивні результати.