Оформлення технічних паспортів відходів

Оформлення технічних паспортів відходівВсі підприємства, які продукують відходи, зобов'язані здійснювати оформлення технічних паспортів відходів (Постанова №2034 від 1 листопада 1999 р.), причому по кожному з їх типів. Паспорти покликані визначити склад і кількість відходів і засвідчити їх приналежність до відходів певного виду і ступеню небезпеки для здоров'я і навколишнього середовища. На дані показники впливає склад відходів та вміст у них різних шкідливих речовин. Рівень небезпеки тих чи інших відходів встановлюється на підставі вимог Базельської конвенції, до якої в 1999 р. приєдналася Україна. Існує цілий ряд критеріїв, за якими визначається клас небезпеки відходів, зокрема:

- Пожежонебезпека;
- Токсичність;
- Вибухонебезпечність;
- Наявність мікроорганізмів і вірусів;
- Висока здатність до хімічних реакцій.

Відповідно до українських стандартів, паспорт відходу повинен включати в себе інформацію про місце їх утворення та процеси, в ході яких він з'являється. У документі вказуються первинні дані про відхід і його характеристики. Крім того, наводиться інформація про можливі способи переробки, транспортування, зберігання, видалення і утилізації. Також необхідно вказати кількісні показники відходу, його органолептичні параметри, і небезпеку, яку він може становити у зв'язку з його фізико-хімічними та біологічними властивостями. 

У зв'язку з великим обсягом і різноманітністю показників та параметрів, які повинен містити паспорт відходів, його якісна розробка під силу тільки фахівцям, що мають відповідний досвід в екологічній оцінці та юриспруденції. Співпраця з дослідно-консультативної компанією «Інтер-Еко» гарантує індивідуальний підхід до підприємства та складання паспортів відходів на високому професійному рівні, а в кінцевому підсумку - мінімізацію платежів за продукування відходів.