Проекти граничнодопустимого скиду (ГДС).

Проекти граничнодопустимого скиду (ГДС).Одним з головних факторів, що впливають на видачу підприємству дозволу на спеціальне водокористування, є наявність скидів у водойми. Мова йде про промислові, побутові (комунальні), теплообмінні, зливові, кар'єрні і т.д. стоки, що містять речовини (домішки), які негативно впливають на якість води і можуть призвести до порушення екосистеми річки, озера або ділянки морської акваторії. Проектами ПДС встановлюються норматив для кожної забруднюючої речовини, по кожному випуску стоків підприємства.

Гранично допустимий скид (ГДС) речовини для конкретного підприємства залежить від цілого ряду чинників. При визначенні нормативів ГДС або тимчасово погоджених скидів враховуються цілий комплекс параметрів, основні з них:

  • Об'єм та характеристика водойми, з урахуванням її асиміляційної властивості;
  • Вид водокористування, який здійснює організація і перелік забруднюючих речовин, що містяться в стоках;
  • Розташування та параметри водоскидаючих випусків;
  • Показники фонової концентрації забруднюючих речовин у водоймі, тощо.

Наприклад, якщо в один і той же водний об'єкт здійснюються скиди відразу кількох підприємств, то для кожного з них гранично допустимий скид (ГДС) речовини виявиться значно меншим. Це пов'язано з тим, що за екологічними нормами, в залежності від об'єму та інших параметрів водойми, існує цілком певна граничнодопустима маса речовини, що може скидатись у водойму не здійснюючи непоправної шкоди екосистемі та дотримуючись норм якості води. Саме тому на обчислення нормативів ГДС у кожному конкретному випадку можуть впливати такі показники:

  • Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин водойм, вода з яких використовується для питних, побутових, комунальних чи рибогосподарських потреб;
  • Орієнтовно допустимий рівень забруднення водойм різних типів;
  • Орієнтовно безпечні рівні впливу на навколишнє середовище.

Після всебічного дослідження, як самого водоймища, так і вмісту різних речовин у стоках підприємства визначаються рівні ГДС. Вони узгоджуються з органами екологічного нагляду і встановлюються в дозволі на спеціальне водокористування. У разі їх перевищення організації загрожують великі штрафи і пред'явлення позовів. Крім того, показники ПДС безпосередньо впливають на розмір платежів організації, які пов'язані з використанням водойм для скидання стоків.

Компанія «Інтер-Еко» надає професійні послуги з розробки проектів ГДС у водні об'єкти та готує повний комплект документації для отримання дозволу на спеціальне водокористування. Досвід і професіоналізм наших фахівців допоможе підприємствам усіх видів діяльності в найкоротші терміни і максимально ефективно надати послуги щодо юридичного оформлення скидання промислових, побутових та інших стоків у водні об'єкти.