Консультації та сприяння природокористувачам в екологізації діяльності

  • Розробка проектн их пропозицій (PIN) та техніко-економічних обґрунтувань (PDD), а також участь у погодженні, детермінації та реєстрації проектів спільного впровадження енергозберігаючих заходів (Кіотський протокол).
  • Розробка технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин з стаціонарних джерел для різних галузей промислововсті.
  • Підготовка техніко-економічних обґрунтувань заходів по скороченню викидів забруднюючих речовин та парникових газів.
  • Оцінка відповідності екологічним, санітарним нормам технологічних рішень, обладнання, територій розміщення виробництв.