Наукова діяльність, соціальне підприємництво, впроваджувальна та новаторська діяльність

  • Розробка приладів контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: мікроманометр «Міра», пилеміри безперевного контролю.
  • Розробка, підтримка та впровадження спеціалізованого програмного забезпечення для потреб екологічної галузі – ПЗ «Тріанон».
  • Підтримка інформаційно-аналітичного порталу промислової екології (eco.com.ua)
  • Впровадження альтернативних систем енергозабезпечення (теплові насоси, вітряки, сонячні батареї, тощо…)