Послуги вимірювальної екологічної лабораторії

  • Визначення якісного та кількісного вмі с ту забруднюючих речовин в організованих джерелах викидів та приземному шарі атмосфери.
  • Інструментальні, лабораторні та аналітичні методи вимірювань - більше 130 забруднюючих речовин, дослідження фізич них параметрів, радіаційне випромінювання.
  • Контрольні заміри, арбітраж, визначення фак тичних викидів від джерел забруднення для інвентаризації викидів та визначення ефективності роботи пилогазоочисного обладнання.
  • Вимірювання концентрацій (мг/м3), масового потоку (г/с), потужності викиду (кг/год) забруднюючих речовин ; швидкості (м/с) та об’єму (м3/с, м3/год) димових газів, температури, динамічного та статичного тисків пилогазоповітряної суміші та димових газів.
  • Заміри у димових трубах, димоходах, вентиляційних, витяжних, аспіраційних системах, на виході з обладнання. 
  • Розробка паспорті в пилогазоочисного обладнання, вентиляційних систем та каналів.