Визначення викидів від джерел забруднення

Визначення викидів від джерел забрудненняНа жаль, сучасна індустрія не може обійтися без труб, що димлять, а шахти без викидів метану. Навіть тваринницькі ферми забруднюють повітря газами біологічного походження. За обсягами викидів парникових газів Україна входить в першу десятку країн, що підписали Кіотський протокол. Якщо забруднені ґрунти можна рекультивувати, а воду очистити або купити привозну - то з повітрям такий номер не пройде - без нього не проживеш і хвилини ... Можливо, це плата за цивілізацію, але, потрібно пам'ятати, що можливості природи, а також людини приймати в себе забруднення не безмежні. Тому викиди потрібно контролювати, а контроль це, перш за все, вимірювання.

Вимірювання викидів в атмосферу це цілий комплекс досліджень різних фізичних і хімічних параметрів джерел викидів і, власне, самих викидів. Основні з них - це вимірювання об'єму димових газів або пилегазоповітряні суміші та концентрації забруднюючої речовини. Концентрації речовин визначають самими різними методами: від досить доступних, розповсюджених і простих в користуванні газоаналізаторів, що вимірюють в режимі реального часу безпосередньо на об'єкті - до непростих аналітичних методів, що виконуються в лабораторних умовах із непростою пробопідготовкою на складних, дорогих та мало поширенних хроматографах із мас-селективним детектором фахівцями вищого рівня.

Вимірювання викидів необхідне для широкого спектру завдань, які вимагаються згідно законодавства, а саме:

  • Визначення фактичних викидів підприємства для інвентаризації викидів в атмосферу, оформлення документів, що обґрунтовують їх обсяги, а також для постановки організацій на державний облік.
  • Визначення ефективності роботи пилегазоочісного обладнання та розробка технічних паспортів пилегазоочісного обладнання, аспіраційних, вентиляційних систем і каналів.
  • Періодичний контроль викидів згідно з умовами дозволу на викиди, арбітраж.
  • Визначення забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери, а також у вихлопних газах пересувних джерел.

Потрібно відзначити, що визначення викидів інструментально-лабораторними методами дуже кропітка і відповідальна робота, якій ми приділяєм необхідну і належну увагу. Найчастіше, крім власне визначення величини викиду, необхідна неупередженність їх відображення, розуміння причин відхилення їх від норми, сміливість і кваліфікація прийняття необхідних рішень. Сучасне обладнання і передова методологія дозволяє нам робити виміри швидко і якісно, а необхідна кваліфікація та десятирічний досвід робіт точно визначити проблему, а також розробити необхідні заходи для запобігання перевищення викидів на майбутнє.